Згода суб'єкта персональних даних

Я, покупець сайту «pai-bx.com», цим документом даю згоду ФОП «Попович О.I.» (Код ЄДРПОУ 3175409138) на обробку (збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення) моїх персональних даних - з метою забезпечення реалізації відносин у сфері постачання товарів та послуг і / або забезпечення реалізації відносин з укладання договорів суб'єктами персональних даних з іншими особами.

Зокрема, даю згоду на передачу моїх персональних даних третім особам, розпорядникам персональних даних - в межах, встановлених Законом України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року, в тому числі іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, і дозволяю зберігання моїх персональних даних протягом двадцяти років з моменту акцепту даного документа.

Цим документом також свідчу, що мене поставили до відома про мої права як суб'єкта персональних даних, про включення їх в Бази персональних даних, про мету обробки (збору) моїх персональних даних та про осіб, яким передаються (можуть передаватися) мої персональні дані, тому не вимагає окремого письмового повідомлення про зазначені відомості.

Умови цього моєї згоди не вимагають окремого повідомлення мене про передачу моїх персональних даних третім особам, розпорядникам персональних даних. Тому прошу не повідомляти мені про передачу моїх персональних даних третім особам, розпорядникам персональних даних, в тому числі іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних з персональними даними.

Адміністрація сайту «pai-bx.com» має право використовувати в будь-яких законних цілях інформацію про мене. В разі розкриття зазначеної інформації я не буду мати ніяких претензій.

Підтверджую, що інформація, яку я надаю, є достовірною і точною, станом на нижченаведені дату і зобов'язуюсь негайно повідомляти адміністрації сайту «pai-bx.com» в разі зміни зазначених відомостей.

01.02.2023